PROJEKT DOMU GOTOWY CZY INDYWIDUALNY?

Konsekwencje tej decyzji nasi Klienci ponoszą przez cały okres budowy. Zmiany w układzie ścian wewnętrznych czy rozmieszczenia lub wielkości okien są zmianami nieznaczącymi. Nie zmienia to faktu, że należy je później zgłosić podczas odbioru budynku. Wymaga to złożenia rysunku z naniesionymi zmianami podpisanego przez projektanta oraz kierownika budowy. Często jednak Klienci chcieliby pójść ze zmianami znacznie dalej, np. zmienić wielkość budynku czy konstrukcję dachu. Takie zmiany nie są jednak możliwe po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Rozpatrzmy zatem problem postawiony w pytaniu – który z projektów wybrać – typowy czy indywidualny?

Projekt indywidualny często nie jest brany pod uwagę przez Inwestorów ze względu na wysoką cenę. Przekonanie to wynika jednak z nieświadomości kosztów, które należy ponieść na adaptację projektu typowego. Przyjrzyjmy się temu bliżej na przykładzie domu o powierzchni 100 m2.

PROJEKT INDYWIDUALNY

PROJEKT TYPOWY

100 zł/m2

Projekt

4 000 zł

Mapa do celów projektowych

1 000 zł

Adaptacja

3 500 zł

10 000 zł SUMA

8 500 zł

Jak widać w tabeli, łączne koszty dla projektu typowego znacznie zbliżają się do ceny za projekt indywidualny. Koszty finansowe to jednak tylko jeden z elementów. Korzyścią niewymierną zlecenia projektu indywidualnego jest dostosowanie przyszłego domu w 100% do swoich potrzeb. Unikamy także poprawek w trakcie budowy, a co za tym idzie dodatkowych kosztów w późniejszych etapach realizacji.

W tym momencie warto również wspomnieć, iż najlepszym rozwiązaniem jest projektowanie budynku jednocześnie z projektowaniem jego wnętrza. Wynika to z tego, że architekci budowlani nie zawsze przywiązują wagę do wykorzystania pełnego potencjału wnętrza. Większość Klientów nie potrafi również wyobrazić sobie swojego przyszłego domu widząc jedynie rzuty poszczególnych kondygnacji. Zobrazowanie wnętrza w 3D oraz przedstawienie wizualizacji sprawia, że przyszli domownicy wiedzą jakie rozwiązania są dla nich dobre, a które nie. Zapobiega to kolejnym kosztom pojawiającym się podczas etapu wykończenia wnętrza.

Podsumowując, różnica w kosztach projektu indywidualnego domu jest stosunkowo niewielka w porównaniu do przystosowania projektu typowego do warunków lokalnych. Gotowe projekty z pewnością skracają czas „od pomysłu do realizacji”. Są także pomocne osobom nie mającym pomysłu na przyszły dom. Z naszych doświadczeń wynika jednak, że na późniejszych etapach, kiedy budowa jest w trakcie realizacji pojawiają się pomysły niemożliwe już do wdrożenia. Warto zatem udać się do dobrego projektanta, który zapozna się z potrzebami przyszłych mieszkańców i zaprojektuje dla nich wymarzony budynek. Bo gdy nasze otoczenie odpowiada temu, co dla nas ważne, wtedy codzienność, nawet szara i nie zawsze łatwa, staje się bardziej znośna i całkiem przyjemna.